2022

Miljørapport

Klimaregnskap

Ingrid Haukelidsæter

Mijø- og bærekraftskoordinator
i Magnat Kaffehus

I en verden som stadig endrer seg, er det viktig for oss i Magnat Kaffehus å være en del av løsningen. Vi jobber hver dag for å gjøre en forskjell, ved å fokusere på FNs bærekraftsmål og hvordan vi kan bidra til å nå dem. Fra kaffebønnene vi bruker til samarbeidet med våre partnere, er bærekraft alltid i fokus.

Hvordan arbeider Magnat Kaffehus med FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål er alle sammen like viktig for oss.

Vi vil fremheve noen mål der vi mener Magnat Kaffehus har større innvirkning og et ansvar for å oppnå.

Last ned Rapporten (PDF)

⬇️ Trykk på ikonet for å lese forklaring

Utrydde fattigdom og sult.

Mange av utviklingslandene er helt avhengig av kaffeproduksjon for å ha arbeidsplasser. Ved å ha et bevisst og tydelig fokus på å kjøpe kaffe som er sertifisert er vi med på å sørge for at levevilkårene blir bedre når det gjelder fattigdom og sult.

Vi kjøper blant annet fra leverandører som har direkte handel og skal kun ha sertifisert kaffe i vårt sortiment.

Utrydde fattigdom og sult.

Mange av utviklingslandene er helt avhengig av kaffeproduksjon for å ha arbeidsplasser. Ved å ha et bevisst og tydelig fokus på å kjøpe kaffe som er sertifisert er vi med på å sørge for at levevilkårene blir bedre når det gjelder fattigdom og sult.

Vi kjøper blant annet fra leverandører som har direkte handel og skal kun ha sertifisert kaffe i vårt sortiment.

God helse og livskvalitet.

Vårt ansvar er å bidra til å fremme god helse og økt livskvalitet på farmene rundt om i verden. Dette gjør vi ved å samarbeide med ansvarsfulle leverandører som har åpenhet og sporbarhet i sin produksjon. I kombinasjon med dette har vi også fokus på å ivareta et godt arbeidsmiljø internt og eksternt. Det er en utstrakt kultur for å løse hverdagslige utfordringer over en god kopp kaffe. Vi vet derfor at vår misjon er et viktig bidrag til god helse og livskvalitet.

God utdanning

Vi støtter Miljøagentene fjerde år på rad. 5 prosent av vårt overskudd skal benyttes til miljø, utvikling og utdanningsprosjekter som er politisk uavhengig og er med på å gjøre verden til et litt bedre sted. Miljøagentene har helt konkret et miljøstyre med barn/unge som målrettet jobber med forbedringer for miljøet. Hvert år har de et hovedtema de setter søkelys på.

Rent vann og gode sanitærforhold

Kaffe består av 98 % vann. Derfor er vi fokusert på å beskytte dennne naturressursen. Vi tilbyr våre kunder filter og metoder for å både rense og redusere forbruket av vann.  Vi sørger også for at våre rengjøringsprodukter ikke inneholder noe miljøskadelig eller microplast.

Likestilling og anstendig arbeid. Fred, rettferdighetog velfungerende institusjoner.

Menn og kvinner har rett til lik behandling, men dette er ikke noe vi kan ta for gitt. Det kreves at vi har fokus og oppmerksomhet på dette. Mange kaffeprodusenter kommer fra utviklingsland. Derfor er det viktig at vi sammen med våre leverandører stiller krav til at spesielt kvinner får lik rettferdig lønn og rett til utdannelse.

Likestilling og anstendig arbeid. Fred, rettferdighetog velfungerende institusjoner.

Vi er opptatt av at unge og personer som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet skal få en mulighet. Alle mennesker har unike egenskaper og kan bidra om de får en mulighet. Vi har en arbeidsplass med rom for ulikheter og mangfold. Våre leverandører må dokumentere at barnearbeid er helt utelukket.

Likestilling og anstendig arbeid. Fred, rettferdighetog velfungerende institusjoner.

Våre leverandører tar sosialt samfunnsansvar ved å drive rettferdig handel og likestilling i samarbeid med farmene. Her kan du lese en konkret historie hva en av våre leverandører gjør for å oppnå dette:

Gode samarbeid med lokale kaffebønder – Black Cat Kaffe & Tehus (black-cat.no)

Ren energi, bærekraftige byer og lokalsamfunn. Stoppe klimaendringene.

Vi samkjører service og levering av varer til kunder og begrenser det til en gang pr mnd.

Ved dette sparer vi miljøet og arbeidskapasiteten til de ansatte. Ved optimal planlegging av vareleveranser og servicer til samme tid, reduseres utslipp samtidig som det bidrar til bærekraftig byer og lokalsamfunn.

Ren energi, bærekraftige byer og lokalsamfunn. Stoppe klimaendringene.

Vi samkjører service og levering av varer til kunder og begrenser det til en gang pr mnd.

Ved dette sparer vi miljøet og arbeidskapasiteten til de ansatte. Ved optimal planlegging av vareleveranser og servicer til samme tid, reduseres utslipp samtidig som det bidrar til bærekraftig byer og lokalsamfunn.

Stoppe klimaendringene.

Samtlige kaffemaskiner har et kvalifisert A-energiforbruk i henhold til de angitte normene, og oppfyller dermed miljøstandarder. Maskinene fra våre hovedleverandører Eversys og Jura har også en energisparemodus funksjon som aktiveres når de ikke er i bruk.

Industri, innovasjon og infrastruktur

Vi gjenbruker maskiner og deler for videre salg. Derfor tilbyr vi garanterte gode løsninger vi kaller «recycled» maskin. Dette sikrer en lenger levetid og en bærekraftig bruk av ressurser.

Vi har gode teknologiske støttesystemer som f.eks Telemetry. Maskinene kobles opp til nettverket og innhenter “live-data” fra maskinene som gir mulighet for å unngå og utbedre feil uten fysisk å måtte møte opp hos kunden.

Vi kjøper kun maskiner av de beste leverandørene som finnes på markedet. Komponenter av høy kvalitet sikrer bærekraft fordi levetiden på maskinene er betydelig lenger en rimeligere modeller i markedet.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi er opptatt av at leverandørene våre er bevisste og følger tett opp når det gjelder bærekraft og menneskerettigheter.

Vi bruker Factlines i vårt arbeid med å kartlegge våre leverandører årlig. På den måten vet vi at produktene vi kjøper er miljø og bærekraftige. Ved vårt gjenbruk av maskiner er vi med på å redusere fotavtrykket på planeten.

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert (www.miljofyrtarn.no) og er med det med på å forbedre samfunnet med ulike Miljøtiltak. Ved årlige innrapporteringer får vi en oversikt over vårt avtrykk å kan videreutvikle vårt arbeid.

Livet i havet

Vi støtter aktivt Miljøagentenes arbeid for å øke bevisstheten om viktigheten av å beskytte og bevare livet under vann. Vårt samarbeid innebærer en aktiv deltagelse i deres planer for 2023, hvor de har forpliktet seg til å sette opp informative stands rundt omkring i landet.

Disse standene vil fungere som læringsplattformer for barn og familier, med spesiell vekt på temaer som marin forsøpling, en økende utfordring som truer det marine livet i våre hav.

Livet på land

Et bærekraftig bruk av økosystemer er svært viktig for oss. Avskogning er et utbredt problem som også påvirker produksjonen av kaffe. Derfor sørger vi for sammen med våre leverandører å plante trær for å bekjempe ørkenspredning og tap av artsmangfold.

100% klimakompensert (arvidnordquist.no)

Samarbeid for å nå målene

Vi er Miljøfyrtårn-bedrift og samarbeider med Grønt Punkt, Factlines og Skift Norge. Vi støtter miljø og klima-arbeidet helt konkret ved at vi hvert år gir 5% av vårt overskudd til et formål eller en politisk uavhengig forening som jobber for miljø og bærekraft i samfunnet.

Vi i Magnat Kaffehus har forpliktet oss og signert GRONNEINNKJOP.NO og GRONNVASKING.NO hos Skift Norge.

Klimaregnskap

I Magnat Kaffehus har vi et sterkt fokus på miljøet. I løpet av de siste årene har vi intensivert vårt engasjement for å redusere CO2-utslippene våre.

Med støtte fra Miljøfyrtårn har vi kartlagt utslippet vårt og tatt viktige skritt for å minske det. Vi er stolte over å se at arbeidet vårt har hatt positiv effekt.

Totalt CO2 utslipp i 2022 er:

40,16

tonn CO2e

Prosentvis fordeling av CO2- utslipp

Totalt: 40,16 tonn CO2e

Tidligere år

Grafen viser utviklingen i vårt totale CO2-utslipp fra 2016 til 2022. Dette illustrerer tydelig resultatene av vårt dedikerte arbeid for å være en mer bærekraftig virksomhet.

Det som er verdt å merke er at bedriftens omsetning har i samme tidsperioden økt fra 14.3 millioner kr i 2016 til 43.8 millioner kr i 2022.

Factlines

Vi er forpliktet til til å overholde høye standarer for god foretningspraksis.

Vi samarbeider med Factlines, et selskap som hjelper bedrifter å sikre at de overholder viktige regler og retningslinjer.

Ved deres hjelp kan vi enkelt jobbe tett med våre leverandører og sikre at alle deler av vår virksomhet opererer på en rettferdig og ansvarlig måte.

Hvert år samler vi inn informasjon fra våre leverandører gjennom Factlines' programvare. Dette er et sentralt element i vår innsats for å sikre at våre leverandører også følger høye standarder for ansvarlig virksomhet, inkludert respekt for menneskerettigheter og gode arbeidsforhold.

Hvis vi oppdager noe som ikke er i samsvar med våre retningslinjer og standarder, tar vi dette opp med den aktuelle leverandøren for å løse problemet.

På denne måten sikrer vi i Magnat Kaffehus at alle som er involvert i vår virksomhet, bidrar til å oppfylle våre høye standarder for ansvarlig og rettferdig forretningspraksis.

Fra Factlines

Vårt arbeid med Åpenhetsloven

Factlines bekrefter at Magnat Kaffehus AS aktivt jobber med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjede.

Siri Engesæth
CEO

Forklaring av sertifiseringer

I produktlisten til Magnat Kaffehus finner du disse sertifiseringene:

Men hva betyr de egentlig?

⬇️ Trykk på ikonet for å lese forklaring

Rainforest Alliance

Magnat Kaffehus kjøper kaffe fra leverandører som Black Cat, Arvid Nordquist, Jacu og andre, som selger Rainforest Alliance-sertifiserte produkter. Rainforest Alliance er en internasjonal non-profit organisasjon som jobber for å gjøre ansvarlig virksomhet til den nye normalen. De jobber i skjæringspunktet mellom næringsliv, landbruk og skog, og bygger en allianse for å beskytte skoger, forbedre levekårene for bønder og skogsamfunn, og hjelpe dem med å dempe og tilpasse seg klimakrisen. Les mer på Rainforest Alliance.

UTZ

UTZ-sertifiseringen er et program for bærekraftig landbruk som bidrar til å forbedre levekårene for bønder og arbeidere. UTZ-programmet fokuserer på tre hovedområder: bedre landbrukspraksis, bedre arbeids- og leveforhold og bedre omsorg for naturen og neste generasjon. Dette sikrer at bønder får riktig utdanning og verktøy for å forbedre produktiviteten, kvaliteten på avlingene og effektiviteten i virksomheten.

Fairtrade

FairtradeMagnat Kaffehus støtter Fairtrade-merkede produkter. Fairtrade handler om bedre priser, anstendige arbeidsforhold, lokal bærekraft og rettferdige vilkår for bønder og arbeidere i utviklingsland. Les mer på Fairtrade.

Debio Økologisk

Debio ØkologiskDebio er en norsk sertifisering som garanterer at produkter er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. De er garantisten for at varer merket med deres godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Les mer på Diebo.

100% CO2 compensated (Arvid Nordquist HAB)

Arvid Nordquist er en av våre leverandører som tar ansvar for sin klimapåvirkning. Ikke bare jobber de aktivt med å redusere CO2-utslipp i produksjonen, men de kompenserer også 100% for resterende miljøpåvirkning ved å kjøpe klimakompensasjonssertifikater og bidra til trefrøplantasjer i avskogede områder i kaffeproducerende land. De har beregnet miljøpåvirkningen fra deres kaffeproduksjon ned til produktnivå, og kompenserer for 100% av utslippene hele veien fra gårdene til butikkhyllene. Les mer på Arvid Nordquist.

KSA Kosher

KSA Kosher er en globalt anerkjent kosher-sertifisering. Dette betyr at produktene er produsert i samsvar med kosher-diettlovene som er angitt i den jødiske religiøse loven.

1% for the planet

Dette merket betyr at selskapet har forpliktet seg til å donere minst 1% av sin årlige omsetning til miljøorganisasjoner. Det er en global bevegelse som inspirerer bedrifter og enkeltpersoner til å støtte miljøløsninger ved hjelp av medlems- og sertifiseringsprogrammet.

Kontorkaffen dine ansatte fortjener

Skal de ansatte prestere sitt aller ytterste hver dag, er man avhengig av rammebetingelser, trygghet og inspirasjon. Magnat Kaffehus leverer nøye utvalgte espresso- og kaffemaskiner som sammen med våre sertifiserte baristaer får frem det beste som finnes innen sort drikke.

Bli med i °Magnat-verden
Vind farm i feltet

Nytt i 2023

Samarbeid med Zuccarellostiftelsen

I år tar Magnat Kaffehus et stort steg fremover i vår forpliktelse til samfunnsansvar ved å støtte Zuccarellostiftelsen. Stiftelsen har siden 2016 jobbet med å redusere utenforskap blant barn og unge i Norge. Målene er å skape sterke og trygge barn, bidra til et mer inkluderende samfunn, og bidra til bedre integrering. I denne forbindelse arbeider stiftelsen aktivt mot flere av FNs bærekraftsmål, inkludert utryddelse av fattigdom, fremming av god helse og livskvalitet, reduksjon av ulikheter, og fremming av partnerskap for å nå målene.

  • Vårt samarbeid med Zuccarellostiftelsen lar oss direkte påvirke flere av FNs bærekraftsmål.  Ved å støtte denne stiftelsen bidrar vi til FNs første bærekraftsmål:  å utrydde fattigdom. Zuccarellostiftelsen arbeider for å redusere økonomiske barrierer for barn og unge til å delta i idretts- og fritidsaktiviteter.  Dette sikrer at færre barn blir utelatt grunnet økonomiske begrensninger.
  • Samtidig bidrar vi til det tredje bærekraftsmålet:  god helse og livskvalitet. Gjennom sin støtte til organisasjoner og enkeltpersoner bidrar Zuccarellostiftelsen til å fremme fysisk aktivitet blant barn og unge. Dette er viktig for både deres fysiske og mentale helse.
  • Vi er også stolte over å kunne støtte det tiende bærekraftsmålet: å redusere ulikhet. Zuccarellostiftelsens innsats for å gi alle barn og unge muligheten til å delta i idretts- og fysisk aktivitet, uavhengig av sosioøkonomisk status eller bakgrunn, resonnerer sterkt med Magnat Kaffehus’ egen forpliktelse til mangfold og inkludering.
  • Endelig bidrar vi til det syttende bærekraftsmålet: partnerskap for målene. Ved å støtte Zuccarellostiftelsen fremmer vi samarbeid mellom virksomheter, organisasjoner og myndigheter for å oppnå FNs bærekraftsmål.

I tillegg er det viktig å merke seg at Zuccarellostiftelsen har forpliktet seg til å ta en mer offensiv rolle i å bidra til likestilling innen idretten, noe som er i tråd med det femte bærekraftsmålet. Som støttespillere for denne stiftelsen bidrar vi derfor også til å fremme likestilling mellom kjønnene.

Ved å støtte Zuccarellostiftelsen, tar vi aktiv del i å bygge et sterkere, sunnere og mer inkluderende samfunn, i tråd med både våre egne verdier og FNs bærekraftsmål.

Vi ser frem til å se hva vi kan oppnå sammen i 2023 og utover.

Miljøagentenes planer for 2023

I 2023, vil Magnat støtte en rekke aktiviteter planlagt av Miljøagentene, som hver bidrar til ulike av FNs bærekraftsmål.

Spesialagentleir

Spesialagentleiren er et årlig initiativ der opptil 30 utvalgte miljøagenter får opplæring fra de ansatte på Miljøagentenes hovedkvarter. Leiren, som i 2023 vil finne sted fra 26. til 28. juni på Oslofjord folkehøgskole, gir ungdommene en grundig opplæring i miljøsaker og mediaferdigheter.

Landsleir og landsmøte

Landsleiren og landsmøtet er Miljøagentenes fremste arena for å engasjere og mobilisere barna. Disse begivenhetene gir barna en plattform for å påvirke organisasjonens vei fremover. Arrangementenebidrar til å fremmebærekraftsmål 16.

Barnas klimapanel og klimarapport

Gjennom Barnas klimapanel representerer barnas stemme i klima- og miljøspørsmål. Panelet samler inn innspill fra barn og unge i hele Norge, og videreformidler disse til politikere og beslutningstagere.

Skolekampanjen Beintøft

"Beintøft" er Norges største gå-til-skolen-kampanje, som går over tre uker i september. Kampanjen oppmuntrer til fysisk aktivitet og bidrar til å skape bevissthet om klima- og miljøspørsmål blant barn. Dette støtter bærekraftsmål 11 (bærekraftige byer og samfunn), 12 (ansvarlig forbruk og produksjon), og 13 (stoppe klimaendringene).

Utvikling av skoleportal på nettside

Miljøagentene har som mål å være en ledende kunnskapsleverandør på miljø til lærere og elever. I 2023 skal det utvikles en egen ressursside for bruk i skolen på deres nettside, et tiltak som bidrar til å fremme bærekraftsmål 4 (god utdanning).

Stander om marin forsøpling og ville, pollinerende insekter

Miljøagentene har planer om å sette opp stands rundt omkring i landet. Disse standene vil fungere som læringsplattformer for barn og familier, med spesiell fokus på temaene marin forsøpling og ville, pollinerende insekter. Disse standene vil bidra til å fremme bærekraftsmål 14 (livet under vann) og 15 (livet på land).

I tiden fremover ser vi frem til et spennende og produktivt år med Miljøagentene. Med disse planlagte aktivitetene for 2023, fortsetter de sitt viktige arbeid for å fremme en rekke av FNs bærekraftsmål. Deres engasjement og innsats er viktige bidrag til å bygge en mer bærekraftig fremtid for oss alle. Vi ønsker Miljøagentene alt godt i det kommende året og gleder oss til å se alle de fantastiske tingene de vil oppnå.

Drømmer du om utsøkt kaffe på kontoret?

Takk! Din interesse er meldt inn.
Obs! Noe gikk galt under innsending av skjemaet.
kontakt oss