2023

Miljørapport

Klimaregnskap

Ingrid Haukelidsæter

Mijø- og bærekraftskoordinator
i Magnat Kaffehus

Kaffe er med årene blitt en råvare som er utsatt for miljøforandringer. Derfor er det spesielt viktig for oss som en ansvarlig forvalter å ta miljøutfordringene på alvor. Fokus på bærekraft og rapportering av dette, er derfor blitt vesentlig for vår virksomhet og et daglig fokus.

Hvordan arbeider Magnat Kaffehus med FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål er alle sammen like viktig for oss.

Vi vil fremheve noen mål der vi mener Magnat Kaffehus har større innvirkning og et ansvar for å oppnå.

Les mer

Vi gjenbruker maskiner og deler for videre salg. Et konsept vi kaller «Magnat Fornyet». Dette sørger for at maskinenes levetid forlenges og er en bærekraftig bruk av ressurser.

Ved å støtte Zuccarellostiftelsen er vi med på gjennom deres arbeid å redusere utenforskap ved å bidra til å skape sterke trygge barn, et mer inkluderende samfunn og bedre integrering.

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert og har årlig innrapportering. Gjennom det får vi en oversikt over vårt avtrykk og kan videreutvikle vårt miljøarbeid.

Vi støtter Miljøagentene. De jobber for å gi barna tro på seg selv og fremtiden, og at alle barna som har vært medlem sitter igjen med et livslangt klima -og miljøengasjement. Det er barna som skal overta jordkloden vår.

Våre leverandører tar sosialt samfunnsansvar ved å drive rettferdig handel og likestillingi samarbeid med farmene. På black-cat.no kan du lese konkrete historier hva en av våre leverandører (Black Cat Kaffe & Tehus) gjør for å oppnå dette.

Vi er Miljøfyrtårn-bedrift og samarbeider med Grønt Punkt, Factlines og Skift Norge. Vi støtter miljø og klima-arbeidet helt konkret ved at vi hvert år gir 5% av vårt overskudd til et formål eller en politisk uavhengig forening som jobber for miljø og bærekraft i samfunnet. Vi i Magnat Kaffehus har forpliktet oss og signert Gronneinnkjop.no og Gronnvasking.no hos Skift Norge.

Klimaregnskap

I Magnat Kaffehus har vi et sterkt fokus på miljøet. I løpet av de siste årene har vi intensivert vårt engasjement for å redusere CO2-utslippene våre.

Med støtte fra Miljøfyrtårn har vi kartlagt utslippet vårt og tatt viktige skritt for å minske det. Vi er stolte over å se at arbeidet vårt har hatt positiv effekt.

Totalt CO2 utslipp i 2023:

55,34

tonn CO2e

Prosentvis fordeling av CO2- utslipp

Tidligere år

Grafen viser utviklingen i vårt totale CO2-utslipp fra 2016 til 2023. Dette illustrerer tydelig resultatene av vårt dedikerte arbeid for å være en mer bærekraftig virksomhet.

Resultatet ble bra selv om vi ikke klarte å slå tallene for 2022.
Økningen kommer blant annet av en faglig tur med de ansatte hvor vi alle tok fly til Italia.

Magnat Fornyet

Fordeler

 • Bærekraftig valg

  Gjør et miljøvennlig valg uten å ofre kvaliteten på kaffen.

 • Fleksibilitet

  Våre tilbud inkluderer fleksible kontrakter tilpasset dine behov.

 • Prisvennlig

  Få tilgang til Premium kaffemaskiner til en gunstig pris.

 • Full service

  Inkluderer omfattende serviceavtale og full garanti slik du kan forvente deg som Magnat Kaffehus kunde!

Les mer om konseptet

Vi renoverte 50 maskiner i 2023

Det er...

12 vannkjølere
Helautomatisk kaffemaskin, Eversys Cameo
38 kaffemaskiner

...som er «Fornyet» i 2023

Factlines

Samarbeider med Factlines

Vi samarbeider med Factlines, et selskap som hjelper bedrifter å sikre at de overholder viktige regler og retningslinjer.

Ved deres hjelp kan vi enkelt jobbe tett med våre leverandører og sikre at alle deler av vår virksomhet opererer på en rettferdig og ansvarlig måte.

Kartlegging av leverandører

Hvert år samler vi inn informasjon fra våre leverandørergjennom Factlines’ programvare. Egenrapporteringen erbasert på UN Global Compact og OECDs retningslinjerfor ansvarlig næringsliv og er i tråd med prosessen foraktsomhetsvurderinger som kreves i åpenhetsloven.

Vårt arbeid med Åpenhetsloven

Factlines bekrefter at Magnat Kaffehus AS aktivt jobber med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjede.

Siri Engesæth
CEO

Egenrapporteringen inkluderer følgende temaer:

Egenrapporteringen inkluderer følgende temaer:

 • Samfunnsansvar, strategi og retningslinjer

 • Leverandørkjede: oppfølging, innsikt og kontroll

 • Risiko- og aktsomhetsvurderinger

 • Landrisiko

 • Styringssystemer i virksomheten

 • Arbeidsforhold og rettigheter

 • Folkegrupper og miljø

 • Konfliktmineraler

 • Anti-korrupsjon

Partnere med miljø i fokus i 2023

For oss er det en selvfølge å kjøpe sertifisert kaffe for å støtte kaffebønder og arbeidere på farmene. Vi bidrar også til å sikre gode, rettferdige arbeidsforhold, samt rettferdige priser.

Vi har siden 2019 donert 5 prosent av overskuddetvårt til organisasjoner her i landet, fordi vi bryr oss omsamfunnet og miljøet.

Miljøagentenes arbeid i 2023

Overordnet tematikk i Miljøagentene i 2024/2025

På Miljøagentenes landsmøte i 2023 ble temaet«Dyr og natur» stemt fram som et hovedtemaav medlemmene
. Derfor vil dette temaet være enrettesnor og i hovedfokus for Miljøagentene i 2024 og2025. Tematikken vil gjenspeiles i temaer medlemsbladetMiljøagentrapporten skal ta for seg, i aktiviteter, artiklerpå nettsiden til Miljøagentene og i kampanjer. Blantannet vil Miljøagentene bidra inn i prosjektet «Skogen– mer enn bare trær», som Naturvernforbundet, WWF,Natur og Ungdom og Sabima fikk tilskudd til våren 2023.Miljøagentene ønsker med dette å være med på å sprekunnskap og glede om skog og artene som lever der.

I 2024 bidrar støtten fra Magnat Kaffehus blantannet til at vi kan gi ut fem utgaver av medlemsbladetMiljøagentrapporten med tematikken «Dyr ognatur» som grunnmur. Miljøagentrapporten erMiljøagentenes viktigste kanal til medlemmene oghar et opplag på mellom 9000-10 000 eksemplarerfor hver utgave. Støtten bidrar også til at vi kangjennomføre landsleir i sommer, der alle medlemmersom ønsker kan delta. Landsleiren skal finne stedi Trøndelag på Trondheimsfjord Folkehøgskole fra21.-23. juni. På landsleiren står miljødisco, bli kjentleker, byttemarked og andre morsomme aktiviteter påagendaen. I år planlegger vi attpåtil en stor naturutfluktmed hele leiren. Det planlegges for rundt 200 deltakerepå leiren.
Denne sommeren skal Miljøagentene i tilleggha en satsning på stands og delta på familiefestivalenWalk in the park og Norway Cup, for å legge til rette forat flere kan bli kjent med organisasjonen og rekruttereflere medlemmer. Flere rekrutteringsaktiviteter stårogså på trappene til høsten, og støtten fra MagnatKaffehus kommer godt med i dette arbeidet.

Zuccarello:

Aktiviteter vi jobbet med i 2023 og jobber med i 2024

Stiftelsen delte ut 3,3 millioner kroner i klubbtilskudd og personstipend til barn og unge i 2023.69 klubber mottok tilskudd og 109 familier personstipend til å betale medlemskontingenter,treningsavgifter, og utstyr. Støtte fra Zuccarellostiftelsen har også bidratt til reisekostnader forbundetmed cuper og turneringer i Norge.
Den andre av tre søknadsrunder i 2024 ble avsluttet 30. april, og søkere vil motta informasjon omtildeling i midten av juni. I første søknadsrunden delte vi ut 1,5 millioner fordelt på klubbtilskudd ogpersonstipend. Vår tredje runde utlyses like etter sommeren. Vi har økte rammer for tildeling i år, ogvil gi status på dette etter hver søknadsrunde. Sommeren blir hektisk for Zuccarellostiftelsen.

I likhet med i fjor, går også en del av tiden vårmed til planlegging av gratis camper for barn ogunge i sommerferien. Første camp er Joshua KingFootball Camp på Rommensletta 21.-23. juni. Derskal 525 aktive jenter og gutter utvalgt fra klubberi Groruddalen få glede av å trene med noen avNorges beste fotballtrenere. En opplevelse for livetog et arrangement som motiverer spillere, trenereog frivillige til å fortsette sin store innsats for idrettog inkludering. I forkant av denne fotballskolenønsker vi å bidra til trenerkurs med fokus påkompetanseheving for klubbene i bydel Grorud ogStovner. Kursene organiseres i samarbeid med OsloFotballkrets. Disse kursene er rettet mot foreldreog unge aktive fotballspillere som rekrutteresi samarbeid med åtte klubber i Groruddalen.Klubbene etterspør slike kurs fordi kompetansenblant trenere og frivilligheten er svakere her enni de mer ressurssterke bydelene. 12-18 trenere frakurset velges som hjelpetrenere til Joshua KingFotballskole. Der vil de få muligheten til å jobbetett med noen av Norges mest erfarne trenere. Itillegg til en unik mulighet til å lære av de beste,gir en slik erfaring unge spillere arbeidserfaring,jobbreferanser og et godt utgangspunkt for videretrenerjobber.

Planleggingen til Zucca Sommer Camp er også godti gang, og påmeldingen starter om kort tid. Tre ukermed lek, aktivitet og moro arrangeres for til sammen600 barn, 200 hver uke, på Breivoll gård, innersti Bunnefjorden i Ås kommune. Takket være vårebidragsytere er sommer campen et gratis tilbud tilalle som melder seg på. Transport til og fra Oslosentrum, samt nærliggende områder organiseresogså av Zuccarello Sommer Camp. Vi ser frem til åoppdatere dere om dette i løpet av sommeren viavåre nyhetsbrev og kanaler i sosiale medier. På lagmed Sentrumsløpet og Oslo Maraton Vi stiller snartpå startstreken i Sentrumsløpet med flere av vårestøttespillere. Vi håper på relevant oppmerksomhetved vår deltakelse og ser frem til å løpe sammen foridrettsglede og at ingen barn og unge skal bli ståendepå sidelinjen mot sin vilje. I 2023 inngikk vi også etsamarbeid med Oslo Maraton. Vi har mottatt 125startplasser til løpet den 21. september 2024 ogoppfordrer eksisterende og fremtidige støttespilleretil å delta med Zuccarellostiftelsen på løpetrøya. Medmange distanser å velge mellom er dette et løp sompasser for topptrente og mosjonister i alle aldre.

Nye ansatte på plass

I 2023 signerte vi to nye ansettelser i Zuccarellostiftelsen.Kathrine Astrup startet i februar 2024 som ny leder forkommunikasjon. Med solid erfaring innen kommunikasjonbåde i Norge og internasjonalt skal hun bidra til å økekjennskap til vårt formål og arbeid slik at vi kan hjelpe endaflere. Linnéa Johansson startet i mars 2024 og kommer fraOslo kommunes Helseetat. Hun går inn i rollen som lederfor program og formål. Med Kristine, Øystein, Linnéa ogKathrine er stiftelsen enda bedre rustet til å stake ut kursenvidere, videreutvikle treffsikre program og jobbe for å styrkekjennskapen til stiftelsen blant tilskudd- og stipendmottakeresamt støttespillere og samarbeidspartnere.

Miljøagentenes arbeid i 2023

Overordnet tematikk i Miljøagentene i 2024/2025

På Miljøagentenes landsmøte i 2023 ble temaet«Dyr og natur» stemt fram som et hovedtemaav medlemmene
. Derfor vil dette temaet være enrettesnor og i hovedfokus for Miljøagentene i 2024 og2025. Tematikken vil gjenspeiles i temaer medlemsbladetMiljøagentrapporten skal ta for seg, i aktiviteter, artiklerpå nettsiden til Miljøagentene og i kampanjer. Blantannet vil Miljøagentene bidra inn i prosjektet «Skogen– mer enn bare trær», som Naturvernforbundet, WWF,Natur og Ungdom og Sabima fikk tilskudd til våren 2023.Miljøagentene ønsker med dette å være med på å sprekunnskap og glede om skog og artene som lever der.

I 2024 bidrar støtten fra Magnat Kaffehus blantannet til at vi kan gi ut fem utgaver av medlemsbladetMiljøagentrapporten med tematikken «Dyr ognatur» som grunnmur. Miljøagentrapporten erMiljøagentenes viktigste kanal til medlemmene oghar et opplag på mellom 9000-10 000 eksemplarerfor hver utgave. Støtten bidrar også til at vi kangjennomføre landsleir i sommer, der alle medlemmersom ønsker kan delta. Landsleiren skal finne stedi Trøndelag på Trondheimsfjord Folkehøgskole fra21.-23. juni. På landsleiren står miljødisco, bli kjentleker, byttemarked og andre morsomme aktiviteter påagendaen. I år planlegger vi attpåtil en stor naturutfluktmed hele leiren. Det planlegges for rundt 200 deltakerepå leiren.
Denne sommeren skal Miljøagentene i tilleggha en satsning på stands og delta på familiefestivalenWalk in the park og Norway Cup, for å legge til rette forat flere kan bli kjent med organisasjonen og rekruttereflere medlemmer. Flere rekrutteringsaktiviteter stårogså på trappene til høsten, og støtten fra MagnatKaffehus kommer godt med i dette arbeidet.

Zuccarello:

Aktiviteter vi jobbet med i 2023 og jobber med i 2024

Stiftelsen delte ut 3,3 millioner kroner i klubbtilskudd og personstipend til barn og unge i 2023.69 klubber mottok tilskudd og 109 familier personstipend til å betale medlemskontingenter,treningsavgifter, og utstyr. Støtte fra Zuccarellostiftelsen har også bidratt til reisekostnader forbundetmed cuper og turneringer i Norge.
Den andre av tre søknadsrunder i 2024 ble avsluttet 30. april, og søkere vil motta informasjon omtildeling i midten av juni. I første søknadsrunden delte vi ut 1,5 millioner fordelt på klubbtilskudd ogpersonstipend. Vår tredje runde utlyses like etter sommeren. Vi har økte rammer for tildeling i år, ogvil gi status på dette etter hver søknadsrunde. Sommeren blir hektisk for Zuccarellostiftelsen.

I likhet med i fjor, går også en del av tiden vårmed til planlegging av gratis camper for barn ogunge i sommerferien. Første camp er Joshua KingFootball Camp på Rommensletta 21.-23. juni. Derskal 525 aktive jenter og gutter utvalgt fra klubberi Groruddalen få glede av å trene med noen avNorges beste fotballtrenere. En opplevelse for livetog et arrangement som motiverer spillere, trenereog frivillige til å fortsette sin store innsats for idrettog inkludering. I forkant av denne fotballskolenønsker vi å bidra til trenerkurs med fokus påkompetanseheving for klubbene i bydel Grorud ogStovner. Kursene organiseres i samarbeid med OsloFotballkrets. Disse kursene er rettet mot foreldreog unge aktive fotballspillere som rekrutteresi samarbeid med åtte klubber i Groruddalen.Klubbene etterspør slike kurs fordi kompetansenblant trenere og frivilligheten er svakere her enni de mer ressurssterke bydelene. 12-18 trenere frakurset velges som hjelpetrenere til Joshua KingFotballskole. Der vil de få muligheten til å jobbetett med noen av Norges mest erfarne trenere. Itillegg til en unik mulighet til å lære av de beste,gir en slik erfaring unge spillere arbeidserfaring,jobbreferanser og et godt utgangspunkt for videretrenerjobber.

Planleggingen til Zucca Sommer Camp er også godti gang, og påmeldingen starter om kort tid. Tre ukermed lek, aktivitet og moro arrangeres for til sammen600 barn, 200 hver uke, på Breivoll gård, innersti Bunnefjorden i Ås kommune. Takket være vårebidragsytere er sommer campen et gratis tilbud tilalle som melder seg på. Transport til og fra Oslosentrum, samt nærliggende områder organiseresogså av Zuccarello Sommer Camp. Vi ser frem til åoppdatere dere om dette i løpet av sommeren viavåre nyhetsbrev og kanaler i sosiale medier. På lagmed Sentrumsløpet og Oslo Maraton Vi stiller snartpå startstreken i Sentrumsløpet med flere av vårestøttespillere. Vi håper på relevant oppmerksomhetved vår deltakelse og ser frem til å løpe sammen foridrettsglede og at ingen barn og unge skal bli ståendepå sidelinjen mot sin vilje. I 2023 inngikk vi også etsamarbeid med Oslo Maraton. Vi har mottatt 125startplasser til løpet den 21. september 2024 ogoppfordrer eksisterende og fremtidige støttespilleretil å delta med Zuccarellostiftelsen på løpetrøya. Medmange distanser å velge mellom er dette et løp sompasser for topptrente og mosjonister i alle aldre.

Nye ansatte på plass

I 2023 signerte vi to nye ansettelser i Zuccarellostiftelsen.Kathrine Astrup startet i februar 2024 som ny leder forkommunikasjon. Med solid erfaring innen kommunikasjonbåde i Norge og internasjonalt skal hun bidra til å økekjennskap til vårt formål og arbeid slik at vi kan hjelpe endaflere. Linnéa Johansson startet i mars 2024 og kommer fraOslo kommunes Helseetat. Hun går inn i rollen som lederfor program og formål. Med Kristine, Øystein, Linnéa ogKathrine er stiftelsen enda bedre rustet til å stake ut kursenvidere, videreutvikle treffsikre program og jobbe for å styrkekjennskapen til stiftelsen blant tilskudd- og stipendmottakeresamt støttespillere og samarbeidspartnere.

Forklaring av sertifiseringer

I produktlisten til Magnat Kaffehus finner du disse sertifiseringene:

Men hva betyr de egentlig?

⬇️ Trykk på ikonet for å lese forklaring

Rainforest Alliance

Magnat Kaffehus kjøper kaffe fra leverandører som Black Cat, Arvid Nordquist, Jacu og andre, som selger Rainforest Alliance-sertifiserte produkter. Rainforest Alliance er en internasjonal non-profit organisasjon som jobber for å gjøre ansvarlig virksomhet til den nye normalen.
De jobber i skjæringspunktet mellom næringsliv, landbruk og skog, og bygger en allianse for å beskytte skoger, forbedre levekårene for bønder og skogsamfunn, og hjelpe dem med å dempe og tilpasse seg klimakrisen. Les mer på Rainforest Alliance.

Fairtrade

Fairtrade Magnat Kaffehus støtter Fairtrade-merkede produkter. Fairtrade handler om bedre priser, anstendige arbeidsforhold, lokal bærekraft og rettferdige vilkår for bønder og arbeidere i utviklingsland. Les mer på Fairtrade.

Debio Økologisk

Debio ØkologiskDebio er en norsk sertifisering som garanterer at produkter er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. De er garantisten for at varer merket med deres godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Les mer på Diebo.

100% CO2 compensated (Arvid Nordquist HAB)

Arvid Nordquist er en av våre leverandører som tar ansvar for sin klimapåvirkning. Ikke bare jobber de aktivt med å redusere CO2-utslipp i produksjonen, men de kompenserer også 100% for resterende miljøpåvirkning ved å kjøpe klimakompensasjonssertifikater og bidra til trefrøplantasjer i avskogede områder i kaffeproducerende land.
De har beregnet miljøpåvirkningen fra deres kaffeproduksjon ned til produktnivå, og kompenserer for 100% av utslippene hele veien fra gårdene til butikkhyllene. Les mer på Arvid Nordquist.

KSA Kosher

KSA Kosher er en globalt anerkjent kosher-sertifisering. Dette betyr at produktene er produsert i samsvar med kosher-diettlovene som er angitt i den jødiske religiøse loven.

1% for the planet

Dette merket betyr at selskapet har forpliktet seg til å donere minst 1% av sin årlige omsetning til miljøorganisasjoner. Det er en global bevegelse som inspirerer bedrifter og enkeltpersoner til å støtte miljøløsninger ved hjelp av medlems- og sertifiseringsprogrammet.

På noen kaffeposer (eller bilder av posene) finner du UTZ merkelapp. I 2020 ble det bestemt at UTZ merkelappen skal fases gradvis ut da UTZ slo seg sammen med Rainforest Alliance.

De øvrige FNs bærekraftsmålene


⬇️ Trykk på ikonet for å lese forklaring

Utrydde fattigdom og sult.

Mange av utviklingslandene er helt avhengig av kaffeproduksjon for å ha arbeidsplasser. Ved å ha et bevisst og tydelig fokus på å kjøpe kaffe som er sertifisert er vi med på å sørge for at levevilkårene blir bedre når det gjelder fattigdom og sult.

Vi kjøper blant annet fra leverandører som har direkte handel og skal kun ha sertifisert kaffe i vårt sortiment.

Utrydde fattigdom og sult.

Mange av utviklingslandene er helt avhengig av kaffeproduksjon for å ha arbeidsplasser. Ved å ha et bevisst og tydelig fokus på å kjøpe kaffe som er sertifisert er vi med på å sørge for at levevilkårene blir bedre når det gjelder fattigdom og sult.

Vi kjøper blant annet fra leverandører som har direkte handel og skal kun ha sertifisert kaffe i vårt sortiment.

God helse og livskvalitet.

Vårt ansvar er å bidra til å fremme god helse og økt livskvalitet på farmene rundt om i verden. Dette gjør vi ved å samarbeide med ansvarsfulle leverandører som har åpenhet og sporbarhet i sin produksjon. I kombinasjon med dette har vi også fokus på å ivareta et godt arbeidsmiljø internt og eksternt. Det er en utstrakt kultur for å løse hverdagslige utfordringer over en god kopp kaffe. Vi vet derfor at vår misjon er et viktig bidrag til god helse og livskvalitet.

God utdanning

Vi støtter Miljøagentene fjerde år på rad. 5 prosent av vårt overskudd skal benyttes til miljø, utvikling og utdanningsprosjekter som er politisk uavhengig og er med på å gjøre verden til et litt bedre sted. Miljøagentene har helt konkret et miljøstyre med barn/unge som målrettet jobber med forbedringer for miljøet. Hvert år har de et hovedtema de setter søkelys på.

Rent vann og gode sanitærforhold

Kaffe består av 98 % vann. Derfor er vi fokusert på å beskytte dennne naturressursen. Vi tilbyr våre kunder filter og metoder for å både rense og redusere forbruket av vann.  Vi sørger også for at våre rengjøringsprodukter ikke inneholder noe miljøskadelig eller microplast.

Likestilling og anstendig arbeid. Fred, rettferdighetog velfungerende institusjoner.

Menn og kvinner har rett til lik behandling, men dette er ikke noe vi kan ta for gitt. Det kreves at vi har fokus og oppmerksomhet på dette. Mange kaffeprodusenter kommer fra utviklingsland. Derfor er det viktig at vi sammen med våre leverandører stiller krav til at spesielt kvinner får lik rettferdig lønn og rett til utdannelse.

Likestilling og anstendig arbeid. Fred, rettferdighetog velfungerende institusjoner.

Vi er opptatt av at unge og personer som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet skal få en mulighet. Alle mennesker har unike egenskaper og kan bidra om de får en mulighet. Vi har en arbeidsplass med rom for ulikheter og mangfold. Våre leverandører må dokumentere at barnearbeid er helt utelukket.

Ren energi, bærekraftige byer og lokalsamfunn. Stoppe klimaendringene.

Vi samkjører service og levering av varer til kunder og begrenser det til en gang pr mnd.

Ved dette sparer vi miljøet og arbeidskapasiteten til de ansatte. Ved optimal planlegging av vareleveranser og servicer til samme tid, reduseres utslipp samtidig som det bidrar til bærekraftig byer og lokalsamfunn.

Ren energi, bærekraftige byer og lokalsamfunn. Stoppe klimaendringene.

Vi samkjører service og levering av varer til kunder og begrenser det til en gang pr mnd.

Ved dette sparer vi miljøet og arbeidskapasiteten til de ansatte. Ved optimal planlegging av vareleveranser og servicer til samme tid, reduseres utslipp samtidig som det bidrar til bærekraftig byer og lokalsamfunn.

Livet i havet

Vi støtter aktivt Miljøagentenes arbeid for å øke bevisstheten om viktigheten av å beskytte og bevare livet under vann. Vårt samarbeid innebærer en aktiv deltagelse i deres planer for 2023, hvor de har forpliktet seg til å sette opp informative stands rundt omkring i landet.

Disse standene vil fungere som læringsplattformer for barn og familier, med spesiell vekt på temaer som marin forsøpling, en økende utfordring som truer det marine livet i våre hav.

Livet på land

Et bærekraftig bruk av økosystemer er svært viktig for oss. Avskogning er et utbredt problem som også påvirker produksjonen av kaffe. Derfor sørger vi for sammen med våre leverandører å plante trær for å bekjempe ørkenspredning og tap av artsmangfold.

100% klimakompensert (arvidnordquist.no)

Kontorkaffen dine ansatte fortjener

Skal de ansatte prestere sitt aller ytterste hver dag, er man avhengig av rammebetingelser, trygghet og inspirasjon. Magnat Kaffehus leverer nøye utvalgte espresso- og kaffemaskiner som sammen med våre sertifiserte baristaer får frem det beste som finnes innen sort drikke.

Bli med i °Magnat-verden
Vind farm i feltet

Drømmer du om utsøkt kaffe på kontoret?

Takk! Din interesse er meldt inn.
Obs! Noe gikk galt under innsending av skjemaet.
kontakt oss